loader image
EN

خدمات

مجموعه پرسیس فناوران کیمیا در کنار فروش نرم افزار سپیدارسیستم، خدماتی در تسهیل استفاده از نرم افزار سپیدار، همکاری در حفظ سلامت و بازیابی اطلاعات، مشاوره و آموزش برای ارتقا بهروری کاربران مجموعه ها ارائه می نماید.

این خدمات شامل موارد زیر هستند: