بسته های جامع سپیدار

ما در جهت سهولت در انتخاب و با توجه به فعالیت شرکت شما، بسته های زیر را پیشنهاد می کنیم. این بسته ها ترکیبی از سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی هستند. همچنین شما می توانید به هریک از بسته ها، سایر سیستم ها، زیر سیستم ها و امکانات جانبی  را اضافه کنید. با خرید نرم افزارها در قالب بسته های پیشنهادی از ۱۰% تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

بسته بازرگانی

“بسته بازرگانی سپیدار”، کنترل موجودی انبار و محاسبه ی سود و زیان کالا را برای شما ساده میکند؛ با آگاهی از میزان و زمان سفارش هر کالا، میتوانید کنترل دقیق تری بر موجودی انبار داشته باشید؛ همچنین با آگاهی از کالاهای پرفروش و محاسبه ی سود تفکیک هرکالا، میتوانید کالاهای پرسود را شناسایی کنید و میزان سود شرکت را افزایش دهید.

این بسته با ۵ سیستم، شامل حسابداری،دریافت و پرداخت، مشتریان و فروش، تامین کنندگان و انبار، حقوق و دستمزد، پاسخ گوی شرکت های بازرگانی کوچک و متوسط است.

بسته تولیدی

“بسته تولیدی سپیدار ویژه صنایع مونتاژ و بسته بندی” امکان محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه را به سادگی در اختیار شما قرار میدهد. اطلاع از بهای تمام شده کالاها به شما کمک میکند تا از اتلاف منابع جلوگیری کنید، بر اساس برآورد دقیق هزینه های تولید نسبت به قیمت گذاری بهینه محصولات اقدام کنید و در نهایت امکان رقابت پذیری محصولات خود را با سایر رقبا افزایش دهید.

این بسته شامل ۶ سیستم حسابداری، دریافت و پرداخت، تولید، تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش و حقوق و دستمزد است که پاسخگوی شرکت های تولیدی کوچک در صنایع مونتاژ و بسته بندی است.

بسته پیمانکاری

“بسته پیمانکاری سپیدار” افزون بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم میکند؛ همچنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم زمان چند پروژه ی پیمانکاری است که امکان محاسبه ی بهای تمام شده ی هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم میکند.

این بسته با ۳ سیستم شامل حسابداری، دریافت و پرداخت و پیمانکاری پاسخ گوی شرکت های پیمانکاری کوچک و متوسط است.

بسته خدماتی

“بسته خدماتی سپیدار” ثبت دقیق اطلاعات مالی و کنترل میزان ورود و خروج نقدینگی را در اختیارتان قرار میدهد؛ گزارش دقیقی از کسب درآمد خدمات و هزینه های مرتبط، همچنین عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی را برایتان فراهم میکند؛ گزارش های لحظه ای از فروش خدمات میدهد و میتوانید براساس آن اطلاعات مالی منسجم و به هنگامی داشته باشید.

بسته خدماتی سپیدار با ۵ سیستم حسابداری، دریافت و پرداخت، حقوق و دستمزد، دارایی ثابت و فروش خدماتی، پاسخ گوی شرکت های خدماتی متوسط و کوچک است.