سیستم فروش راهکاران ابری چیست؟

ماژول فروش راهکاران از طریق پوشش فرآیندهای متنوع مربوط به پردازش درخواست مشتریان، از ثبت درخواست تا زمان صدور صورت‌حساب و نیز فراهم آوردن بستری برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، شرکت‌ها را در بهبود عملکرد سازمان و افزایش سهم بازار و نهایتا ضریب بازگشت سرمایه یاری می‌رساند.

.

.

 .

ویژگی های سیستم فروش :

 • تعریف اجزای ساختار فروش مانند مراکز فروش، سازمان فروش،کانال فروش و…
 • قیمت‌گذاری محصولات براساس پارامترهای متنوع مانند اجزای ساختار فروش، گروه مشتریان و…
 • تعریف و اعمال انواع کسورات و اضافات مانند مالیات، عوارض، تخفیفات و…
 • مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش
 • صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
 • محاسبه‌ی قیمت تخمینی در هنگام صدور درخواست
 • ورود و خروج کالا براساس اسناد فروش در ماژول انبار
 • دریافت و پرداخت براساس اسناد فروش در ماژول دریافت و پرداخت
 • فروش با روش‌های پرداخت نقدی، اعتباری و اقساط
 • کنترل موجودی کالای انبار
 • کنترل اعتبار مشتری
 • مرور وضعیت اسناد فروش
 • تعریف محصول و سبد محصول به‌شکل یکپارچه با ماژول انبار
 • مدیریت اطلاعات شرکای تجاری مانند مشتری، واسط و …
 • صدور سند حسابداری اسناد فروش
 • تعریف حساب‌های اسناد حسابداری فروش به‌شکل پارامتریک