سیستم دفتر کل راهکاران ابری چیست؟

.

ماژول دفتر کل راهکاران رویدادهای مالی را در مرحله‌ی ثبت تلخیص می‌کند، به‌گونه‌ای که اطلاعات مفید بودن خود را از دست نمی‌دهند و شما می‌توانید همواره از مربوط بودن اطلاعات مالی مطمئن باشید. ماژول دفتر کل، با تمام ماژول‌های سیستم یکپارچه است و اسناد حسابداری منطبق با الگوهای منطقی به‌شکل اتوماتیک ثبت می‌شوند و ضمن اطمینان از درستی ثبت‌های مالی، از دوباره‌کاری‌ها و خطاهای کاربری جلوگیری می‌کند.

.

.

ویژگی ها :

 • تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 • ثبت اطلاعات سند به‌شکل یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
 • صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حساب‌‌ها، تعدیل ماهیت حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم
 • مرور حساب‌‌ها در تمام سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌ها، اسناد حسابداری
 • تعریف ساختار حساب‌ها به‌شکل درختواره‌ای
 • گزارش‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی

.

.

دیگر امکانات:

 • طبقه‌بندی حساب‌های معین و تفصیلی در گروه‌بندی‌های متفاوت
 • صدور اعلامیه بدهکار بستانکار برای طرف حساب‌ها
 • تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
 • دریافت گزارش‌های لازم در مورد تجزیه سنی مطالبات
 • تهیه اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
 • آنالیز اطلاعات حساب‌ها به‌شکل اتوماتیک و دستی
 • تهیه‌ی گزارش‌های مقایسه‌ای